Events

 

Coenie kom plaas ons in die Desember en Kersstemming met sy unieke Heuer program.

Kom wees deel van die spesiale, intieme Heuer Theatre ervaring.

Kopie die link en kry jou kaartjies nou.

https://mandrillapp.com/track/click/30041967/www.quicket.co.za?p=eyJzIjoiU1hmeW15SHBidkdqSV9EUFRtUTNxTVBpd3VZIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDA0MTk2NyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5xdWlja2V0LmNvLnphXFxcL2V2ZW50c1xcXC8yMzk4NTEtY29lbmllLWRlLXZpbGxpZXJzXFxcL1wiLFwiaWRcIjpcIjM3YTkyNjQ1NzZlZDRjZTJhMzVhOTM4YWI0M2ZjMzVkXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNTg2YzVjNmJjNmQxMWNhMTJhMTM0MDcyMDJjNzA1ZGNhYWRjMWY4Y1wiXX0ifQ